Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
DECRET 2017-0717 [Decret de la convocatòria] PLE/2017/8 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 15/12/2017
Anunci posposar Ple PLE/2017/8 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern POSPOSAR PLE ORDINARI 12/12/2017
ACTA PLE 7/2017 DE 22/11/2017 PLE/2017/7 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern ACTA DEL PLE NÚM. 7 DE DATA 22/11/2017 28/11/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0018 [ACTA JUNTA GOVERN NUM. 19 DE 22_11_2017] JGL/2017/19 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. de data 27/11/2017
ACTA PLE ORDINARI NÚM. 5 DE 16/10/2017 PLE/2017/5 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern ACTA DEL PLE NÚM.5 DE DATA 16/10/2017 16/11/2017
Publicació Aprovació inicial POUM diari ARA 7.11.2017 915/2017 Aprovació de Planejament General Edictes Anuncis DOGC, Diari Ara i La Vanguardia 07/11/2017
Publicació Aprovació inicial POUM diari La Vanguardia 6.11.2017 915/2017 Aprovació de Planejament General Edictes Anuncis DOGC, Diari Ara i La Vanguardia 07/11/2017
Publicació Aprovació inicial POUM DOGC 7.11.2017 915/2017 Aprovació de Planejament General Edictes Anuncis DOGC, Diari Ara i La Vanguardia 07/11/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0017 [ACTA JUNTA GOVERN NÚM. 18 DE DATA 18/10/2017] JGL/2017/18 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 18 de data 18/10/2017 31/10/2017
ACTA PLE EXTRAORDINARI URGENT NÚM.6 DE 25/10/2017 PLE/2017/6 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern ACTA DEL PLE NÚM. 6 DE DATA 25/10/2017 31/10/2017