Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
ORDENANÇA FISCAL NÚM 1 IBI 2017 726/2016 APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS Ordenances i reglaments ORDENANÇA FISCAL NUM 1 IBI 2017 23/03/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0005 [ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM. 5_2017 DE 15/03/2017] JGL/2017/5 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 5 de data 15/03/2017 22/03/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0004 [Acta JGL núm. 4 (08/03/2017)] JGL/2017/4 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 4 de data 08/03/2017 16/03/2017
DECRET 2017-0107 [Decret de la convocatòria] PLE/2017/1 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern anunci convocatoria ple ordinari 08/03/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0003 [ACTA JUNTA GOVERN NÚM. 3 DE 15/02/2017] JGL/2017/3 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 3 de data 15/02/2017 28/02/2017
Anunci informació pública 883/2016 Aprovació de projectes d'actuacions específica Can Pradell de Baix Anuncis Projecte d’actuació específica per a la rehabilitació de la masia de Can Pradell de Baix 24/02/2017
ORDENANÇA FISCAL GENERAL 2017 726/2016 APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS Ordenances i reglaments Ordenança fiscal general 2017 23/02/2017
ORDENANÇA FISCAL NUM 10 2017 726/2016 APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS Ordenances i reglaments Ordenança Fiscal núm. 10. Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 23/02/2017
ORDENANÇA FISCAL NUM 11 TAXA GESTIO RESIDUS 2017 726/2016 APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS Ordenances i reglaments Ordenança Fiscal núm. 11. Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  23/02/2017
ORDENANÇA FISCAL NUM 12 2017 726/2016 APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS Ordenances i reglaments Ordenança Fiscal núm. 12. Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 23/02/2017