Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
DECRET 2017-0499 [DECRET ALCALDIA LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA TECNIC ECONOMIA] 575/2017 Selecció de Personal Interí (tècnic d'economia i d'ntervenció) Ocupació pública LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA TÈCNIC ECONOMIA 10/08/2017
ACTA PLE NÚM 3 DE 14 DE JUNY PLE/2017/3 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI JUNY Òrgans de govern ACTA DEL PLE NÚM. 3 DE DATA 14 DE JUNY DE 2017 09/08/2017
acta concurs disseny programa festa major 733/2017 Procediment per Convocar i Desenvolupar un Concurs de disseny de la Festa Major 2017 Vallgorguina Anuncis ACTA CONCURS DISSENY PROGRAMA FESTA MAJOR 2017 02/08/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0012 [ACTA JUNTA GOVERN NÚM. 13 ( 19 JULIOL 2017)] JGL/2017/13 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm.13 de data 19/07/2017 31/07/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0013 [ACTA JUNTA GOVERN NÚM. 12 ( 5 JULIOL 2017)] JGL/2017/12 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 12 de data 05/07/2017 31/07/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament 607/2017 Selecció de Personal Interí (tècnic Administració General Pla foment Ocupació PFO) Anuncis Anunci nomenament funcionaria interina TAG 31/07/2017
Ofici de remissió al Butlletí Oficial de la Província 462/2017 Aprovació del compte general. Model bàsic Pressupost Ofici de remissió al Butlletí Oficial de la Província dictamen Comissió Especial de Comptes del Compte General de l'exercici 2016 26/07/2017
acta 607/2017 Selecció de Personal Interí (tècnic Administració General Pla foment Ocupació PFO) Anuncis Acta constitució del tribunal de la plaça de tècnic d'administració general 25/07/2017
Convocatòria Esports 2017 683/2017 Convocatòria i concessió de subvencions condicionades a l'existència de crèdit (tramitació anticipada) Ajudes i Subvencions CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTS 2017 20/07/2017
Convocatòria subvencions cultura 2017 684/2017 Convocatòria i concessió de subvencions condicionades a l'existència de crèdit (tramitació anticipada) Ajudes i Subvencions CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CULTURA 2017 20/07/2017