Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0009 [Esborrany d'acta] JGL/2017/9 Convocatòria de La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 9 de data 10 de maig de 2017 22/05/2017
edicte 608 560/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal Edictes Expedient sancionador per infracció Ordenança de civisme 19/05/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0008 [ACTA JGL 8_2017 DE 19 ABRIL] JGL/2017/8 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 8 de data 19/04/2017 28/04/2017
edicte definitiu 2 2017 def 313/2017 Modificació de crèdits, modalitat de crèdit extraordinari, de conformitat a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals Pressupost Edicte aprovació definitiva modificació pressupost 2/2017 27/04/2017
edicte definitiu 3 2017 def 342/2017 Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits, amb càrrec a [el romanent líquid de tresoreria Pressupost Edicte modificació definitiva del pressupost 3/2017 27/04/2017
ANUNCI BASES CONCURS OPOSICIO CONSERGE INFORMADOR 346/2017 CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX PER CONCURS OPOSICIÓ. CONSERGE INFORMADOR DE MUSEU Ocupació pública ANUNCI BASES CONCURS OPOSICIO CONSERGE INFORMADOR 26/04/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0007 [Acta 7_2017 DE 5 D'ABRIL] JGL/2017/7 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 7 de data 5 d'abril de 2017 12/04/2017
ANUNCI BOP RECTIFICACIÓ ERROR 123/2017 Concurs de projectes amb intervenció de jurat mitjançant procediment obert (CONCURS MURAL PARET APARCAMENT MUNICIPAL) Anuncis RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL BASES CONCURS PER A PINTAR UN MURAL EN LA PARET DE L'APARCAMENT MUNICIPAL 10/04/2017
ACTA 1/2017 (08/03/2017) PLE/2017/1 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern ACTA DEL PLE NÚM. 1 DE DATA 08/03/2017 05/04/2017
Acta 2_2017 ( 23_03_2017) PLE/2017/2 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern ACTA DEL PLE NÚM. 2 DE DATA 23/03/2017 05/04/2017