Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte exp 2260-2016 452/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal Edictes Edicte-Anunci .Expedient 2260-2016 20/04/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0007 [Acta 7_2017 DE 5 D'ABRIL] JGL/2017/7 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 7 de data 5 d'abril de 2017 12/04/2017
ANUNCI BASES AUX. ADM. BOP 346/2017 CONVOCATÒRIA I PROVES DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX PER CONCURS OPOSICIÓ. CONSERGE INFORMADOR DE MUSEU Ocupació pública ANUNCI BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ D'UNA PLAÇA DE CONSERGE INFORMADOR/A DE MUSEU 10/04/2017
ANUNCI BOP RECTIFICACIÓ ERROR 123/2017 Concurs de projectes amb intervenció de jurat mitjançant procediment obert (CONCURS MURAL PARET APARCAMENT MUNICIPAL) Anuncis RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL BASES CONCURS PER A PINTAR UN MURAL EN LA PARET DE L'APARCAMENT MUNICIPAL 10/04/2017
ACTA 1/2017 (08/03/2017) PLE/2017/1 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern ACTA DEL PLE NÚM. 1 DE DATA 08/03/2017 05/04/2017
Acta 2_2017 ( 23_03_2017) PLE/2017/2 Convocatòria de/d' El ple Òrgans de govern ACTA DEL PLE NÚM. 2 DE DATA 23/03/2017 05/04/2017
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 2017-0006 [ACTA JGL 6 (23_03_2017)] JGL/2017/6 Convocatòria de/d' La junta de govern local Òrgans de govern Acta Junta Govern Local núm. 6 de data 23/03/217 04/04/2017
DECRET 2017-0171 [DECRET DELEGACIO COMPETENCIES JGL] 384/2017 Expedient de delegació de competències (Modificacions Regidories) Òrgans de govern modificació composició JGL 29/03/2017
DECRET 2017-0172 [DECRET NOMENAMENT TINENT ALCALDE] 384/2017 Expedient de delegació de competències (Modificacions Regidories) Òrgans de govern modificació nomenaments Tinents d'Alcalde 29/03/2017
DECRET 2017-0173 [DECRET REGIDORIES] 384/2017 Expedient de delegació de competències (Modificacions Regidories) Òrgans de govern Modificació delegacions a Regidories 29/03/2017